Luft-luft värmepump med installation

Luft-luftvärmepump till bra pris med installation. En luft luftvärmepump som både ger bra värme och kyla vid varma dagar. Ett SCOP värde på 4-5 lovar energibesparande uppvärmning vid kalla dagar. Vvs access installerar en Aircondition eller luftvärmpump med Rotavdrag. Ett billigt pris för en luftvärmepump av den här kapaciteten. Bra priser för luft- luftvärmepumpar gäller om vi inte behöver göra för långa dragningar av rör mellan utedel och innedel. Ni undviker höga elräkningar speciellt om ni går från direktverkande el till luft luftvärmepump. För fler detaljer kring priser vänligen kontakta oss på email@vvsaccess.se eller på telefon 0704216207

Hur fungerar en luft-luft värmepump?

En luft-luft värmepump är en typ av värmepump som används för att värma upp inomhusutrymmen genom att utnyttja värmeenergin i utomhusluften. Den tar den befintliga värmen från utomhusluften och överför den till inomhusutrymmet för att höja temperaturen där. Denna typ av värmepump används främst för att värma upp bostäder, kommersiella byggnader och andra typer av inomhusutrymmen.

Här är en förenklad förklaring av hur en luft-luft värmepump fungerar:

  1. Utomhusenhet: Värmepumpens utomhusenhet tar in utomhusluft och utvinner värmeenergi från den även vid låga temperaturer.
  2. Förångare (evaporator): I utomhusenheten cirkulerar en kylmedium som absorberar värme från utomhusluften. Kylmediet omvandlas till gasform och blir kallt i processen.
  3. Kompressor: Den kalla gasen komprimeras av en kompressor, vilket ökar trycket och temperaturen på kylmediet.
  4. Kondensator: Den uppvärmda gasen cirkulerar till inomhusenheten där den avger värme till inomhusluften. Kylmediet kondenseras till vätska när det avger värme.
  5. Inomhusventilation: Den varma luften sprids i inomhusutrymmet genom ventilationssystemet, vilket höjer temperaturen i rummen.

Luft-luft värmepumpar kan även fungera i omvänd cykel för att kyla inomhusutrymmen. Genom att byta riktning på värmeöverföringen kan de avlägsna överskottsvärme från inomhusluften och släppa ut den i utomhusmiljön.

Fördelarna med luft-luft värmepumpar inkluderar att de är relativt enkla att installera, kräver inga markbaserade enheter och kan erbjuda både uppvärmning och kylning. Dock kan deras effektivitet påverkas av utomhustemperaturen, och de kanske inte är lika effektiva som vissa andra typer av värmepumpar vid mycket låga utomhustemperaturer.

Installation & service

Vi installerar och servar luft-luft värmepumpar i Lund, Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Eslöv, Ystad, Sjöbo, Höör, Svedala, Lomma, Kävlinge och andra platser i Skåne. Vi arbetar med de flesta etablerade märken inom värmepumpar.

Läs mer om våra värmepumpar.