Vad är en luft-vatten värmepump?

En luft-vatten värmepump är en typ av värmepump som utnyttjar värmeenergin i utomhusluften för att värma upp vatten, som sedan används för att värma upp inomhusutrymmen, tappvatten eller andra uppvärmningsbehov. Den är en populär lösning för uppvärmning i bostäder och kommersiella fastigheter.

Här är en förenklad beskrivning av hur en luft-vatten värmepump fungerar:

  1. Utomhusenhet: Värmepumpens utomhusenhet tar in utomhusluft och utvinner värmeenergi från den.

  2. Förångare (evaporator): I utomhusenheten cirkulerar en kylvätska (kylmedium) som absorberar värme från utomhusluften. Kylmediet omvandlas till gasform och kyls ner under denna process.

  3. Kompressor: Den kalla gasen komprimeras av en kompressor, vilket höjer trycket och därmed temperaturen på kylmediet.

  4. Kondensator: Den uppvärmda gasen cirkulerar till en inomhusenhet där den avger sin värme till vatten som cirkulerar i ett vattenburet värmesystem. Värmen överförs till vattnet, som sedan används för uppvärmning av inomhusutrymmen och/eller tappvatten.

  5. Vattenburet värmesystem: Det uppvärmda vattnet från värmepumpen cirkulerar genom ett system av rör och radiatorer (eller golvvärme) för att sprida värme i byggnaden.

Denna typ av värmepump kan också användas för att producera varmt tappvatten genom att koppla in en varmvattenberedare till systemet.

Fördelarna med luft-vatten värmepumpar inkluderar deras förmåga att producera både uppvärmning och varmvatten, samt att de inte kräver lika mycket plats eller komplex installation som vissa andra värmepumpstyper. De är också mer energieffektiva än traditionella uppvärmningssystem som enbart använder el eller fossila bränslen.

Värmepump Skåne

Installation & service

Vi installerar och servar luft-vatten värmepumpar i Lund, Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Eslöv, Ystad, Sjöbo, Höör, Svedala, Lomma, Kävlinge och andra platser i Skåne. Vi arbetar med de flesta etablerade märken inom värmepumpar.

Läs mer om våra värmepumpar