Vad kostar VVS?

Sänk dina energikostnader!

Vad kommer det att kosta kanske du undrar? Vintern närmar sig och energipriserna är höga. Vad kan du då som inte har egen elproduktion göra? En massa saker!

Boka en tid för genomgång med oss där vi tillsammans går igenom olika åtgärder för att få ner dina energikostnader. Naturligtvis så reparerar, ersätter eller installerar vi nya energisparande enheter om så behövs.

Här är punkterna som vi går igenom:

  • Köldbryggor Med en speciell värmekamera så undersöker vi vart i huset som värmer smiter ut. Därefter så kan vvs access isolera där så behövs.
  • Radiatorer eller element: Vi undersöker om värme kommer in i radiatorerna och om någon av termostaterna inte fungerar och stör värmeavgivningen för resten av huset. Detta är en viktig punkt då din värmeanläggning inte slutar att gå om inte vattnet stängs av utan att vattnet fortsätter rusa in i radiatorn som inte stänger till. Därmed så ökar din elförbrukning avsevärt!
  • Ventilation: Ventilationen ska inte stängas av för att spara värme utan dessa kan faktiskt se till att värmen sprids jämnare i huset och får både er och huset att må bättre.
  • Er värmeanläggning kan behöva ses över så att den fungerar som den ska. Ventiler måste vara fungerande, inställningarna anpassade efter höga elpriser osv.
  • Rutiner: Vi informerar om hur ni kan påverka utgifterna genom enkla tips kring era vardagsrutiner.